Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej

PROŚBA


ZE WZGLĘDU NA WZRASTAJĄCĄ ILOŚĆ ZACHOROWAŃ ORAZ SEZON PRZEZIĘBIEŃ I GRYPY BARDZO PROSZĘ BYŚMY ZADBALI O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH UBIERAJĄC MASECZKI.

Sakramenty

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia poszczególnych sakramentów oraz pogrzebu.

CHRZEST
- akt urodzenia dziecka (odpis),
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska),
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.


BIERZMOWANIE
- metryka chrztu,
- cykl dwuletnich przygotowań do sakramentu,
- indeks.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
- metryka chrztu dziecka.


MAŁŻEŃSTWO
- aktualne metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji lub indeks,
- zaświadzcenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżenskich,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, - tz. ślub konkordatowy).

MŁODZI CHCĄCY ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZGŁASZAJĄ SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ NA TRZY MIESIĄCE PRZED WYZNACZONĄ DATĄ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA.


ZGŁOSZENIE POGRZEBU
- akt zgonu,
- uzgodnić datę oraz godzinę pogrzebu z księdzem Proboszczem, zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.

Niedziele i święta:
8:00, 11:00
Dni powszednie:
18:00 (8.00)
Dzisiaj:
12
Wszystkie wizyty:
198925