Sakramenty

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia poszczególnych sakramentów oraz pogrzebu.
CHRZEST
- akt urodzenia dziecka (odpis),
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska),
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE
- metryka chrztu,
- cykl dwuletnich przygotowań do sakramentu,
- indeks.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
- metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO
- aktualne metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji lub indeks,
- zaświadzcenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżenskich,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy).
MŁODZI CHCĄCY ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZGŁASZAJĄ SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ NA TRZY MIESIĄCE PRZED WYZNACZONĄ DATĄ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA.

ZGŁOSZENIE POGRZEBU
- akt zgonu,
- uzgodnić datę oraz godzinę pogrzebu z księdzem Proboszczem, zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.