Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej

Ważny komunikat


Od dziś nie obowiązują już limit uczestników nabożeństw liturgicznych. Nadal jednak obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa i zachowanie bezpiecznej odległość od innych osób. Proszę, abyśmy zachowali ostrożność i odpowiedzialnie. W niedzielę 31 maja Msze św. o godz. 8.00, 9.30 i 11.00.

2020-05-10 Admin

100-lecie Urodzin św. Jana Pawła II

18 maja 2020 r. będziemy przeżywać 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. Przygotowujemy się do tego wydarzenia poprzez Nowenną prosząc o wstawiennictwo naszego Wielkiego Rodaka. Jan Paweł II tak bardzo był zatroskany o naszą Ojczyznę, przypomnijmy sobie w jakich latach pielgrzymował do Polski jako papież i jaka myśl przewodnia towarzyszyła tym wizytom.

św. Janie Pawle II - módl się za nami

I pielgrzymka do Polski: 2-10 czerwca 1979

Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II do ojczyzny przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia”. To wtedy padły pamiętne słowa Ojca Świętego „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. Słowa te miały szczególne znaczenie dla społeczeństwa polskiego, w którym krystalizowała się idea zmiany systemu politycznego. Mówi się, że bez tej pielgrzymki nie byłoby „Solidarności” i późniejszego obalenia ustroju komunistycznego. Podczas tej wizyty Jan Paweł II odwiedził po raz pierwszy jako Papież swoje rodzinne miasto – Wadowice.

II pielgrzymka do Polski: 16-23 czerwca 1983

Podróż pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!”. Nawiązując do okresu stanu wojennego, Papież starał się dać Polakom wiarę i nadzieję. Przekonywał, że nie chodzi o zwycięstwo militarne, lecz moralne, zło należy zwyciężać dobrem, a „miłość jest potężniejsza niż śmierć”.

III pielgrzymka do Polski: 8-14 czerwca 1987

Hasło przewodnie: „Do końca ich umiłował”. Jan Paweł II bronił godności Polaków wobec ówczesnej  władzy podkreślając, że każdy człowiek ma swoją osobistą godność, zasługuje na to, aby traktować go  podmiotowo, a obywatele powinni mieć wpływ na losy swojego kraju.

IV pielgrzymka do Polski: 1-9 czerwca i 13-20 sierpnia 1991

Wizyta pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Odwiedzając wolną już Polskę Ojciec Święty  starał się uświadomić rodakom, że sama wolność to nie wszystko, że wolność rzeczywista musi być oparta na prawdzie i wartościach chrześcijańskich. Papież poświęcił również wiele uwagi roli Kościoła  w nowej Rzeczpospolitej. Podczas II etapu pielgrzymki związanego z VI Światowym Dniem Młodzieży odbywającym się na Jasnej Górze, Ojciec Święty odwiedził po raz drugi Wadowice.

V wizyta w Polsce: 22 maja 1995

„Czas próby polskich sumień trwa” – słowa te wypowiedział Jan Paweł II podczas zorganizowanej przy okazji pielgrzymki do Czech kilkugodzinnej wizyty w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu w diecezji bielsko-żywieckiej. Papież przestrzegał przed mylnym, zbyt szerokim pojmowaniem tolerancji, która może być w istocie nietolerancją wobec ludzi wierzących.

VI pielgrzymka do Polski: 31 maja – 10 czerwca 1997

Pielgrzymka pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. Papież apelował do hierarchów kościelnych o większe otwarcie na Europę, podkreślając możliwy wkład Kościoła polskiego w życie duchowe starego kontynentu. Przestrzegał również przed interpretowaniem wolności jako swobody absolutnej – świata pozbawionego prawdziwych wartości, w którym człowiek staje się niewolnikiem swoich instynktów i pragnień.

VII pielgrzymka do Polski: 5-17 czerwca 1999

Podróżując pod hasłem „Bóg jest miłością” Ojciec Święty odwiedził aż 21 miejscowości i beatyfikował 108 Polaków – męczenników z okresu II wojny światowej. Podkreślał rolę Kościoła w przemianach ustrojowych w Polsce oraz znaczenie wartości etycznych w systemie demokratycznym. Stanowczo poparł ideę integracji Polski z Unią Europejską. W ramach tej pielgrzymki Papież odwiedził po raz trzeci Wadowice, o których wtedy powiedział: „Tu, w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło”.

VIII pielgrzymka do Polski: 16-19 sierpnia 2002

Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Podczas tej wizyty Jan Paweł II poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Papież odwiedził również Kalwarię Zebrzydowską.

Niedziele i święta:
8:00, 11:00
Dni powszednie:
18:00 (8.00)
Dzisiaj:
13
Wszystkie wizyty:
174657